All Nippon Airways

B787-8

JA804A

RKSS/GMP

2015/02/05

 

ps. 마지막 사진은 아지랑이만 없었으면 괜찮았을텐데요. ㅜㅜ..

 

 

 

 

 

 

'Plane Spotting > Boeing B787' 카테고리의 다른 글

All Nippon Airways B787-8 JA804A  (0) 2015.02.05
Air India B787-8 VT-ANK  (4) 2015.02.02
Air India B787-8 VT-ANK  (0) 2014.02.17

 Air India

 

B787-8

 

VT-ANK

 

RKSI/ICN

 

2015/01/30

 

 

dpdj

'Plane Spotting > Boeing B787' 카테고리의 다른 글

All Nippon Airways B787-8 JA804A  (0) 2015.02.05
Air India B787-8 VT-ANK  (4) 2015.02.02
Air India B787-8 VT-ANK  (0) 2014.02.17
  1. 대발이11 2015.02.02 22:33 신고

    에어인디아 지겨워ㅠ

  2. 대발이11 2015.02.02 22:35 신고

    JAL B787 BA B787 AC B787 3종세트를 잡아야지ㅎ

 

 

 

Air India

B787-8

VT-ANK

RKSI/ICN

2014/02/16

'Plane Spotting > Boeing B787' 카테고리의 다른 글

All Nippon Airways B787-8 JA804A  (0) 2015.02.05
Air India B787-8 VT-ANK  (4) 2015.02.02
Air India B787-8 VT-ANK  (0) 2014.02.17

+ Recent posts